Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Zarząd VII kadencji


Zarząd VII kadencji Towarzystwa Przyjaciół Mościc wybrany na sprawozdawczo - wyborczym XIII Walnym Zebraniu Członków TPM - 26 kwietnia 2014 r.

Prezes - Barbara Brożek-Czekańska
Wiceprezes - Anna Krakowska
Wiceprezes - Andrzej Wróżek
Sekretarz - Maria Słabicka
Skarbnik - Bożena Padlewska-Chuchla
Członkowie: Jadwiga Florek, Jerzy Florek, Halina Malik, Barbara Nowak


Komisja Rewizyjna:

Maria Sokulska - przewodnicząca
Grażyna Molczyk i Ryszard Zgraja - członkowie