Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Archiwum aktualności


zyczenia

zyczenia

16 kwietnia 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację, wszystkie spotkania Towarzystwa zostają odwołane.

O terminie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Mościc, poinformujemy w stosownym czasie.
zyczenia

zyczenia

29 kwietnia 2019

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17.00 na spotkanie do hotelu Cristal Park. Temat: Szkoła podstawowa nr 20..


zyczenia

17 stycznia 2019

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza do hotelu Cristal Park w poniedziałek 25 lutego o godz. 17.30. Temat: Ignacy Mościcki chemik, polityk..


17 stycznia 2019

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na Spotkanie Opłatkowe we czwartek 17 stycznia do refektarza mościckiej plebanii. Spotkanie rozpocznie się po zakończeniu Mszy św. wieczornej..


zyczenia

10 grudnia 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 10 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.30 do Hotelu Cristal. Temat: Eugeniusz Kwiatkowski - chemik, polityk.


26 listopada 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 26 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30 do Hotelu Cristal na kolejny Mościcki Wieczór Wspomnień. Temat: ul. Śląska..


11 czerwca 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 11 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.30 do Hotelu Cristal na spotkanie z cyklu Pasje Mościczan. Temat: wyprawa na wyspy Hybrydy w Szkocji.


22 wrzesień 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na wycieczkę - Kurozwęki, Ujazd, Młodzawy Małe, Jędrzejów .


zyczenia

27 listopada 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 27 listopada (poniedziałek) do Hotelu Cristal o godz. 17.30 na wieczór z cyklu Mościckie Rodziny - Rojowie, Szwejkowscy.


zyczenia

do jesieni 2017

Poszukujemy zdjęć Mościc
Jesienią tego roku Centrum Sztuki Mościce otworzy z Państwa udziałem wystawę poświęconą Mościckim ogrodom!
Poprzez zdjęcia z Państwa rodzinnych albumów, organizatorzy chcą pokazać życie w Mościcach, zarówno przed jak i po II wojnie. Mościce są miejscem niezwykłym, zaprojektowanym od samego początku z myślą o jego mieszkańcach. Miel oni pracować, uczyć się i odpoczywać wśród zieleni, w sąsiedztwie fabryki, która z czasem stała się głównym sponsorem dzielnicy.
CSM poszukuje zdjęć, które ukazują formy spędzania wolnego czasu, pracę w przydomowych ogródkach, spacery z dziećmi, rodzinne pikniki wokół Domu Kultury Zakładów Azotowych w Mościcach, organizowane w ramach Niedzieli z Tatusiem, gry i zabawy cyklu Kolorowy Poranek. A także miejsc, których już nie ma, np. Mościcki Małpi Gaj, korty tenisowe, itd. Wystawa będzie stanowić ważny dokument czasu i miejsca. Pozwoli utrwalić fotografie w formie cyfrowej. Przyczyni się także do promocji Mościc, będzie lekcją historii dla młodszego pokolenia a dla starszych chwilą nostalgicznych wspomnień. Liczymy na Państwa zainteresowanie naszym apelem.

Wszystkie materiały zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielom.

Osobą do kontaktów w CSM jest Anna Świętek - tel.: 14 6334600, mail: sekretariat@csm.tarnow.pl27 listopada 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 27 listopada (poniedziałek) do Hotelu Cristal o godz. 17.30 na wieczór z cyklu Mościckie Rodziny - Rojowie, Szwejkowscy.


16 listopada 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc w imieniu Dyrekcji Szkół Technicznych zaprasza 16 listopada o godz. 16.00 do auli Zespołu Szkół Technicznych na spektakl pt. "Lubię wracać tam, gdzie byłem już..." o przedwojennych Mościcach.


16 wrzesień 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza o godz. 18.00 na wernisaż wystawy retrospektywnej "Mościckie Ogrody” w Centrum Sztuki Mościce.


10 wrzesień 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na wycieczkę do Krasiczyna i Dubiecka .


22 kwietnia 2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 22 kwietnia 2017 r. /sobota/ o godz. 15.oo / I termin/, 15.15 / II termin / w auli IV LO w Tarnowie - Mościcach ul. Norwida 22 /I piętro/ odbędzie się XVI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPM.

Porządek spotkania:
 • Powitanie
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania
 • Sprawozdanie zarządu
 • Informacje o stanie finansów TPM
 • Działania TPM - propozycje zarządu
 • Zgłaszanie kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Przerwa /poczęstunek/
 • Ogłoszenie wyników
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwał
 • Wolne wnioskizyczenia

17 styczeń 2017

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na Spotkanie Opłatkowe we wtorek 17 lutego do refektarza mościckiej plebanii. Spotkanie rozpocznie się po zakończeniu Mszy św. wieczornej..


zyczenia

28 listopad 2016

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na Mościcki Wieczór Wspomnień 28 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30 do Hotelu Cristal Park.
Spotkanie, które poprowadzi p. Krzysztof Gucwa poświęcone będzie ks. prałatowi Janowi Recowi.


27 czerwiec 2016

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 27 czerwca 2016 roku o godz. 17.30 do hotelu Cristal Park na spotkanie.


16 kwietnia 2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 16 kwietnia 2016 r. /sobota/ o godz. 15.oo / I termin/, 15.15 / II termin / w auli IV LO w Tarnowie - Mościcach ul. Norwida 22 /I piętro/ odbędzie się SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE XV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPM.

Porządek spotkania:
 • Powitanie
 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Sprawozdanie zarządu za okres 26 kwietnia 2014 r. - 13 kwietnia 2016 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Zgłaszanie kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie
 • Przerwa /poczęstunek/ - liczenie głosów
 • Ogłoszenie wyników
 • Konstytuowanie zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Przedstawienie nowego zarządu i K.R.
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwałzyczenia

14 marca 2016

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza 14 marca 2016 roku o godz. 17.30 do hotelu Cristal Park na spotkanie z cyklu "Mościczanie znani i nieznani". Gościem wieczoru będzie p. Janusz Dziduszko - architekt i malarz.


05 lutego 2016

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Małgorzaty Michalik-Wolskiej z cyklu "Mościczanie znani i nieznani". Wernisaż odbędzie się 5 lutego (piątek) o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia nr 8 w budynku Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1.


11 styczeń 2016

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc serdecznie zaprasza na spotkanie opłatkowe do refektarza mościckiej plebanii w poniedziałek 11 stycznia 2016 roku po Mszy św. wieczornej.


zyczenia

7 grudnia 2015

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na spotkanie 7 grudnia 2015 roku o godz. 17.30 do Hotelu Cristal Park. Temat: Patroni mościckich ulic - Obrońcy Lwowa.


8 listopad 2015

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz Azoty-Tarnów Partner Towarzystwa, serdecznie zapraszają na 56 Mościcki Wieczór Wspomnień, który odbędzie się 8 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30. Temat - dzieje mościckiego sportu.


12 październik 2015

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na kolejny MWW do hotelu Cristal Park 12 października 2015 o godz. 17.30. Zaczynamy kolejny cykl pn. Patroni mościckich ulic. Pani prof. Barbara Wiatr przybliży nam postać swojego ojca Franciszka Kruszyny.


23 wrzesień 2015

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc serdecznie zaprasza na wyjazd do ośrodka wypoczynkowego "Chorwacja" k/Jurkowa na biesiadę integracyjną.

Wyjazd z parkingu przy IV LO o godz. 16.00 i o 16.15 z parkingu przy kościele.


4 lipca 2015

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc serdecznie zaprasza 4 lipca na wycieczkę całodniową do Muszyny

Wyjazd z parkingu przy IV LO o godz. 8.00 i o 8.15 z parkingu przy kościele.


8 czerwca 2015 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc serdecznie zaprasza na kolejny Mościcki Wieczór Wspomnień 8 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.30 do hotelu Cristal Park.
Tematem spotkanie będzie niezapomniany śp. doktor Jarosław Nowicki. Gościem specjalnym będzie córka dr Maria Nowicka - Fabisiak.


zyczenia

23 marca 2015 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Pasje mościczan" 23 marca 2015 o godz. 17.30 do hotelu Cristal Park.
O swojej wyprawie do Jordanii i Izraela opowie p. Małgorzata Porosły.


9 luty 2015 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na kolejne spotkanie w hotelu Cristal Park 9 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30.
Temat: Ludzie Mościc - Zdzisław Łysoń. Spotkanie poprowadzi autor biografii dr Marek Smoła.


19 stycznia 2015 - godz. 19.00

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na spotkanie opłatkowe 19 stycznia 2015 (poniedziałek) o godz. 19.00 (po Mszy Św. wieczornej) do refektarza mościckiej plebanii.


15 grudnia 2014 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza na Mościcki Wieczór Wspomnień 15 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.30 do restauracji Hotelu Cristal Park. Temat: Kino Azot.


19 listopad 2014 - godz. 17.00

Zapraszamy na wieczór autorski oraz promocję nowej ksišżki p.t. "Kamień" Danuty Kozub-Rybczyńskiej w środę 19 listopada o godz. 17.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mościcach (gmach CSM) ul. Traugutta.


10 listopad 2014 - godz. 17.30

Zarząd TPM zaprasza 10 listopada 2014 (poniedziałek) o godz. 17.30 na spotkanie z cyklu Pasje mościczan, którego przewodnikiem będzie Pan Stefan Bielawski. Spotkanie odbędzie się na parterze w Hotelu Cristal Park przy ul. R.Traugutta.


4 październik 2014 - godz. 13.300

W ramach Święta Pracowników Grupy Azoty i Dni Mościc patronujemy biegowi "O Laur Dzielnicy Ogrodu: wręczając zwycięscy stosowną statuetkę.
Bieg rozpocznie się o godz, 13.00, 4 paŸdziernika 2014.


6 wrzesień 2014 - godz. 7.00

6 września 2014 roku organizujemy wycieczkę do zamku w Pszczynie i do ogrodów p. Kapiasa w Goczałkowicach. Wyjazd z parkingu przy IV LO o godz. 7.007 lipiec 2014 - godz. 16.00

7 lipca 2014 roku zapraszamy na tradycyjną integracyjną biesiadę do Iwkowej.
Wyjazd autokaru z parkingu przy IV LO o godz. 16.00


zyczenia

26 kwiecień 2014 - godz. 15.00

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 26 kwietnia 2014 r. /sobota/ o godz. 15.oo /I termin/, 15.15 /II termin/ w auli IV LO w Tarnowie – Mościcach ul. Norwida 22 / I piętro/ odbędzie się SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE XIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPM.

Porządek spotkania:
 • Powitanie
 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Sprawozdanie zarządu za okres 13 kwietnia 2012 r. - 25 kwietnia 2014 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Zgłaszanie kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie
 • Przerwa / poczęstunek/ - liczenie głosów
 • Ogłoszenie wyników
 • Konstytuowanie zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Przedstawienie nowego zarządu i K.R.
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwał
Bardzo liczymy na Państwa obecność !

UWAGA ! Budynek szkolny będzie zamknięty o godz. 15.30.


24 marzec 2014 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Grupa Azoty - Partner TPM zapraszają 24 marca o godz. 17.30 na kolejny Mościcki Wieczór Wspomnień, do lokalu dawnej kawiarni "Kangera". Temat: "Prześladowani mościczanie w czasach represji kimunistycznych". Prelekcja Pani Marii Żychowskiej.
List otwarty Towarzystwa Przyjaciół Mościc do władz Tarnowa


W 2002 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Mościc, którego jednym z głównych celów była i jest promocja dzielnicy, dbałość o zachowanie charakteru zgodnego z jej pierwotnym założeniem. Dlatego nie możemy biernie przyglądać się działaniom zmierzającym do dewastacji naszego osiedla zaprojektowanego w latach 30-tych ubiegłego wieku jako dzielnica ogród.
Do dziś Mościce, przez wiele fachowych środowisk opiniotwórczych w całej Polsce, stawiane są za wzór najlepszych rozwiązań urbanistycznych i ekologicznych.
Organy administracji samorządowej deklarowały współpracę z organizacjami społecznymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących Mościc. Po 1989r. Prezydenci, jak i przedstawiciele zarządów miasta, szanowali unikatowy charakter osiedla i swoimi decyzjami nie burzyli jego pierwotnych założeń. Niestety, w ostatnich latach szereg działań świadczyło i świadczy o lekceważeniu statutowych organów społecznych i samorządowych. Przypomnijmy: w sposób bezmyślny i bez racjonalnego uzasadnienia dokonano masowej wycinki drzew pod hasłem budowy ścieżek rowerowych i tzw. "porządkowania terenu". W wyniku prowadzonych prac zleconych przez Urząd Miasta w latach 2003/2004 wycięto ponad 200 drzew na terenie Mościc. Usunięto m.in. wszystkie brzozy przy ul. Brzozowej, ulica Norwida straciła 33 jarząby szwedzkie i 10 klonów. W parku im. E. Kwiatkowskiego wycięto 141 drzew (w tym rzeczywiście kilka obumarłych), nie bacząc, iż jest to część zabytkowego zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków w 1979 r. Ostatnie dni przyniosły dalsze, niepowetowane straty!
Na ulicy E. Kwiatkowskiego przeznaczono do wycinki około 200 drzew, w tym 80 - letnie lipy, naruszając tym zabytkowy zespół architektoniczno- urbanistyczny.
Nie sprzeciwialiśmy się inicjatywie budowy ścieżek rowerowych służących ekologii i zdrowemu stylowi życia mieszkańców. Rozumiemy również konieczność budowy łącznika z autostradą. Uważamy jednak, że inwestycje te nie mogą bezpowrotnie niszczyć charakteru naszej dzielnicy i wymagają społecznej konsultacji!
Dokonująca się "rzez drzew" powoduje wzburzenie i wielką dezaprobatę mieszkańców Mościc, szczególnie tych, którzy mieszkają tu od wielu lat, związani są z tym miejscem i pielęgnują piękną ideę dzielnicy-ogrodu.

Towarzystwo Przyjaciół Mościc kilkakrotnie wypowiadało się krytycznie na ten temat, motywując swe stanowisko argumentami nie tylko emocjonalnymi, ale przede wszystkim historycznymi, urbanistycznymi i krajobrazowymi. Organy administracji samorządowej zapewniały o współpracy z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami.
Niestety, raz jeszcze stwierdzamy, że jesteśmy lekceważeni i oszukani!
Dlaczego podejmowane decyzje uniemożliwiają działania interwencyjne?
Dlaczego burzy się społeczny ład? W czyim interesie tworzy się sytuację „faktów dokonanych”?
Żądamy zaprzestania dalszej dewastacji Mościc i konsultowania kolejnych zamierzeń z naszą mościcką społecznością.W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Mościc

Barbara Brożek- Czekańska (prezes)
Anna Krakowska (wice prezes)
Andrzej Wróżek (wice prezes)

Tarnów-Mościce 13. 03. 2014
24 luty 2014 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Grupa Azoty - Partner TPM serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu "Pasje mościczan",, które odbędzie się w 24.02 (poniedziałek) roku o godzinie 17.30 w dawnej kawiarni "Kangera". Temat spotkania: "Wyprawa do Ziemi Świętej w fotografii Macieja Nejmana"


15 styczeń 2014 - godz. 19.00

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Grupa Azoty - Partner TPM serdecznie zapraszają na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w środę 15 stycznia 2014 roku o godz. 19.00 w refektarzu mościckiej parafii.

Życzenia

Członkom Towarzystwa Przyjaciół Mościc w kraju i za granicami Polski, wszystkim mościczanom oraz Zarządowi i pracownikom Grupy Azoty
naszego Partnera, życzymy na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
by Państwa serca były pełne radości.
Niech niosą przesłanie, że dobro naprawdę się odradza oraz
nabiera znaczenia dla nas i wokół nas mimo upływu lat.

Błogosławieństwa Bożego w 2014 roku

życzy Zarząd TPM

zyczenia


 29 listopad 2013 - godz. 17.00

Towarzystwo Przyjaciół Mościc serdecznie zachęca do wzięcia udziału w wykładzie "Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczpospolitej". Wykład i spotkanie z prof. Andrzejem Szczerskim z UJ odbędzie się w CSM w ramach Festiwalu ARTFEST 29 listopada o godz. 17.00. Wstęp wolny.


25 listopad 2013 - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz Grupa Azoty partner TPM zapraszają na kolejny Mościcki Wieczór Wspomnień do lokalu dawnej kawiarni Kangera w dniu 25 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30. Temat: Orlęta lwowskie w Mościcach przedstawi Anna Krakowska.


7 październik 2013 - godz.19.00

Film "Wałęsa. Człowiek z nadziei" reż. Andrzej Wajda. Po projekcji spotkanie z cyklu "Goście Łukasza Maciejewskiego" z Marcinem Hycnarem odtwórcą rolo KOR-owca. Centrum Sztuki Mościce ul. Traugutta 1


6 październik 2013 - godz. 18.30

Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu - Stadion Miejski


6 październik 2013 - godz. 11.00 - 14.00

TEREZJADA- Parafialny Piknik Rodzinny Plac Św. Antoniego


6 październik 2013 - godz. 10.00

Uroczysta Msza św. odpustowa w intencji pracowników Grupy Azoty i ich rodzin - kościół NMP Królowej Polski


5 październik 2013 - godz. 14.00- 23.00

Mościcki Raban - Plac Św. Antoniego ul.Zbylitowska Gry i zabawy dla wszystkich, koncert Arkadio i Bethel


5 październik 2013 - godz. 10.00 - 13.00

Dzień otwarty Willi Kwiatkowskiego ul. Jarzębinowa


4 październik 2013 - godz. 16.30

Uroczysta Gala z okazji Święta Pracowników Grupy Azoty Centrum Sztuki Mościce ( za zaproszeniami)


4 październik 2013 - godz. 14.00

Uroczyste składanie wieńcy i wiązanek przed Dyrekcją Grupy Azoty ul. Kwiatkowskiego


4 październik 2013 - godz.13.00

Otwarcie skweru im. Romualda Wowkonowicza skwer u zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów


1 październik 2013 - godz. 15.00 - 17.00

Forum Organizacji Pozarządowych - willa Kwiatkowskiego ( za zaproszeniami)


28 wrzesień 2013 - godz. 13.00 - 19.00

Festyn środowiskowy - obiekty IV LO ul.C.K.Norwida 22


23 wrzeœnia 2013 /poniedziałek/ - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz Grupa Azoty - Partner TPM zapraszają na Mościcki Wieczór Wspomnień 23 września (poniedziałek), do lokalu dawnej kawiarni Kangera. Temat 50 lat Zespołu Świerczkowiacy omówi Pan Andrzej Radzik.


13 kwietnia 2013 /sobota/ - godz. 15.00

W auli IV LO w Mościcach przy ul. Norwida 22 odbędzie się XII Walne zebranie Członków TPM.
Zebranie ma charakter sprawozdawczy. I termin 15.00, II termin 15.15.

Zapraszamy
Życzenia

Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Mościc, radości przeżywania Wielkiej Tajemnicy Zmartwychwstania, zdrowych Świąt Wielkanocnych a także wesela z nadchodzącej wiosny

życzy zarząd TPM


zyczenia10 marzec 2013 /niedziela/ - godz. 18.00

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Grupa Kapitałowa Azoty - Partner TPM zapraszają 10 marca (niedziela) o godz. 18.00 do kawiarni Kangera na cykliczne spotkanie z cyklu "Pasje mościczan". Temat: "Pokochać Afrykę" przedstawi ks. Arkadiusz Nowak.


22 luty 2013 /piątek/ - godz. 18.00

zyczenia3 luty 2013 /niedziela/ - godz. 18.00

Zarząd TPM i Grupa Kapitałowa Azoty serdecznie zapraszają 3 lutego w niedzielę o godz. 18.00 do kawiarni Kangera. Wieczór karnawałowy przy lampce wina spędzimy na wspólnych śpiewach (karaoke) i miłych rozmowach.


10 styczeń 2013 /czwartek/ - godz. 18.30

Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Mościc odbędzie się 10 stycznia (czwartek) o godz. 18.30 w refektarzu mościckiej plebanii.Życzenia

Zarządowi Grupy Azoty oraz całej załodze zakładów, wszystkim pomagającym nam ludziom i instytucjom, mieszkańcom Mościc oraz mościczanom rozsianym w kraju i na świecie zdrowych, radosnych, spędzonych w kręgu najbliższych Świąt Bożego Narodzenia a w Nowym Roku 2013 miłości, optymizmu, nadziei na lepsze jutro, szczęścia oraz spełnienia osobistych marzeń

życzy zarząd TPM


zyczenia10 grudzień 2012 /poniedziałek/ - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Azoty Tarnów Partner TPM serdecznie zapraszają 10 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.30 na spotkanie cykliczne z cyklu Pasje mościczan. Gość spotkania p. Kazimierz Kubala - poeta. Spotkanie poprowadzi Anna Krakowska.


19 listopada 2012 /poniedziałek/ - godz. 17.30

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz Azoty-Tarnów Partner TPM serdecznie zapraszają na kolejny Mościcki Wieczór Wspomnień do kawiarni Kangera. Temat: Byli wśród nas.... listopadowe wspomnienia o prof. Krystynie Kasprzykównej i inż. Stanisławie Jasilkowskim. Spotkanie poprowadzi Anna Krakowska.


15 listopada 2012/czwartek/ - godz. 17.00

W związku z uroczystością z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne IV LO serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wieczornicę połączoną ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Miejsce - aula IV LO.


10 października 2012 godz.10.00 /środa/

W kawiarni Kangera odbędzie się Mościckie Przedpołudnie Wspomnień. Gościem będzie p. dr Julita Maciejewicz-Ryś, wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego. Temat: E.Kwiatkowski jakiego nie znamy.
Przepraszamy za zmianę dnia i godziny spotkania ale jest to jedyny termin, kiedy swój czas może p. Julita Maciejewicz-Ryś spotkać się z członkami TPM.
Liczymy na Państwa liczny udział.


9 października 2012 godz. 13.00 /wtorek/

Odsłonięcie pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz złożenie wiązanek pod tablicą pamiątkową Azotów Tarnów /naszego Partnera/ przed budynkiem głównym ul.E. Kwiatkowskiego 8.
Zapraszamy do wzięcia udziału w tej pięknej uroczystości.


7 października 2012 godz. 10.00 /niedziela/

Z okazji Jubileuszu 85 - lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA odbędzie się Msza św. w intencji pracowników Azotów Tarnów celebrowana przez J.E. ks biskupa diecezji tarnowskiej Andrzeja Jeża /kościół NMP Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach/.
Zachęcamy do udziału w Mszy św.


6 października 2012 godz. 10.00 /sobota/

6 paŸdziernika Azoty Tarnów zapraszają mieszkańców do zwiedzenia ogrodu przy Pałacyku Kwiatkowskiego w godz. 11.00 - 14.00.


7 lipica 2012 r.

Zapraszamy na ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą na IV Biesiadę do ogrodu kawiarni Kangera 7 lipca o godz. 17.30.


14 kwiecień 2012 r.

W auli IV LO w Tarnowie-Mościcach odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze XI Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Mościc.

I termin - 15.))
II termin - 15.15

Liczymy na Państwa liczny udział.


19 marzec 2012 r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz Azoty-Tarnów zapraszają na Mościcki Wieczór Wspomnień 19 marca (poniedziałek) o godz. 17.30. Temat Nauczyciele polskiego państwa podziemnego przedstawi dr Czesław Sterkowicz.

Po spotkaniu można będzie kupić książkę "Nauczyciele ziemi tarnowskiej w polskim państwie podziemnym" - autor Czesław Sterkowicz.


13 luty 2012 r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Azoty-Tarnów partner TPM zapraszają na kolejny Mościcki Wieczór Wspomnień 13 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30. Temat: Historia budowy Tarnowa II. Prowadzący P.Robert Lichwała.


13 styczeń 2012 r.

Zarząd TPM i Azoty-Tarnów Partner Towarzystwa Przyjaciół Mościc serdecznie zapraszają swoich członków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 13 stycznia 0godz. 18.30 w refektarzu mościckiej plebanii.


Życzenia Świąteczne

Zarządowi Azotów - Tarnów oraz całej Załodze zakładów,
wszystkim pomagającym nam ludziom i instytucjom,
mieszkańcom Mościc oraz mościczanom
rozsianym w kraju i na całym świecie
- radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
niosących spokój, wypełnionych radością i miłością
a w Nowym Roku 2012 optymizmu, wiary, szczęścia,
powodzenia i spełnienia osobistych marzeń.


życzy
Zarząd TPM21 listopad 2011
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Azoty Tarnów Partner TPM serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w kawiarnii Kangera 21 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30. Temat: Drogi do niepodlegległości - cmentarze I wojny światowej w powiecie tarnowskim. Temat przedstawi p. Ryszard Żądło.


24 październik 2011
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Azoty-Tarnów Partner TPM serdecznie zapraszają na IV spotkanie z cyklu Pasje Mościczan. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w kawiarnii Kangera o godz. 18.00. Tematem spotkania będzie Norwegia - oaza nieujarzmionej natury, który zaprezentują Beata i Lesław Kubieniowie.


26 września 2011 r. godz. 17.30
Zapraszamy do kawiarnii Kangera na kolejne spotkanie z cyklu Mościckie Wieczory Wspomnień z dr Markiem Smołą. W programie m.in. rozszerzona historia powstania Mościc, powołania i funkcjonowania samodzielnej Gminy Mościce i wiele innych faktów zawartych w monografii Parafii Mościce, autorem której jest dr Marek Smoła.


21 września 2011 r. godz. 16.30
Galeria Miejska w Tarnowie i Towarzystwo Przyjaciół Mościc zapraszają mieszkańców do zwiedzenia wystawy "Życie codzienne w Mościcach w latach 1927-1939 r.", 21 września (środa) o godz. 16.30. Wystawa jest w Galerii Miejskiej na Dworcu Głównym w Tarnowie. Oprowadzać po wystawie będą Barbara Bułdys z Muzeum Okręgowego i Ewa Łączyńska - Wice Dyrektor Galerii. Wstęp wolny.


27 sierpnia o godz. 17.00 (sobota)
w Galerii Miejskiej na dworcu PKP odbędzie się wernisaż wystawy Życie codzienne w Mościcach w latach 1927- 1939. Wystawa jest czynna już od 10 sierpnia i potrwa do 30 września 2011 r.
Kuratorem wystawy jest Dawid Radziszewski. Przedsięwzięcie organizuje Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Miejska w Tarnowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Mościc.
Na wystawie znajdą się dzieła sztuki i archiwalia; pierwszy raz publikowane fotografie ze zbiorów prywatnych, plany architektoniczne i urbanistyczne, obrazy Rafała Malczewskiego powstałe podczas jego reporterskich pobytów w Mościcach, obrazy Wilhelma Sasnala, artykuły z gazet, zachowane filmy.
Członkowie naszego stowarzyszenia włączyli się w organizacj ę tej niezwykle ważnej dla mościczan wystawy, udostępniając swoje prywatne pamiątki oraz wiedzę na temat życia w pierwszych latach nowo powstałych Mościc.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej niezwykle interesującej ekspozycji.


26 sierpnia o godz. 18.00
w Centrum Sztuki Mościce odbędzie się wernisaż wystawy Mościckie Ogrody w Fotografii. Na wystawie zaprezentowane będą zdjęcia z ogrodów uczestników IV edycji konkursu Mościckie Ogrody, w którym wzięło udział 17 osób. W czasie wernisażu uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody. Roztrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu 201 1r. Kuratorem konkursu była Barbara Nowak.
To już czwarta wystawa z tego cyklu. Autorem zdjęć jest Barbara Brożek-Czekańska, opracowanie zdjęć i druków - Jacek Czekański. Kuratorzy wystawy - Jacek Czekański i Bogusław Hynek.
Wystawa w hallu CSM czynna będzie do 7 września.
Serdecznie zapraszamy.

Aktualności