Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Konkurs Mościckie Ogrody


Mościce to dzielnica zieleni. Składają się na nią aleje, parki, ogrody. Pielęgnowane przez swoich właścicieli stają się z roku na rok piękniejsze. Dają wytchnienie, dostarczają satysfakcji i radości. Ogłaszając konkurs, Towarzystwo Przyjaciół Mościc pragnęło uhonorować tych, którzy włożyli trud i serce w ich powstanie.

Konkurs nie odbywa się cyklicznie a założeniem jest, aby w kolejnych konkursach nie powtórzył się ogród.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
I. Ogród - (ciekawie urządzone ogrody przydomowe lub działki).
II. Detal ogrodowy - ( oczka wodne, grupa krzewów, przedogródek, rabata itp.)

W czasie przeglądu ogrodów robione są zdjęcia. Konkurs wieńczy wystawa w Mościckiej Fundacji Kultury połączona z wręczeniem nagród laureatom i dyplomów dla wszystkich uczestników.

Sponsorami nagród w pierwszej edycji konkursu były firmy: Garden, Zenit, Nomi, Welja i Dom i Ogród.


W I edycji udział wzięło 19 uczestników.

Jury w składzie Władysław Woźny, Robert Kułaga, Halina Malik, Anna Małopolska, Paweł Żurek, Jakub Szczepański, Janusz Wielgus, po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych ogrodów postanowiło przyznać:

- kat. I - „Ogród przydomowy”

I miejsce - Mariola Kulawik za efekty akwenów wodnych, bogactwo materiału roślinnego, elementy architektury ogrodowej, tajemniczość i romantyczność całego ogrodu.
II miejsce - Barbara i Marek Strojniak za doskonałą kompozycję ogrodu przy użyciu niewielkiej różnorodności gatunków, perfekcyjny przedogródek i doskonale utrzymany trawnik.
III miejsce - Jarosław Nowak za inspiracje i inwencję twórczą w komponowaniu ogrodu, połączenie starodrzewu z nowymi nasadzeniami.

- kat.II - „Detal ogrodowy”

I miejsce - Krystyna i Władysław Żuchowicz za rozplanowanie, dobór roślin efekty kolorystyczne grupy krzewów wraz z oczkiem wodnym.
II miejsce - Grażyna Wróżek za bardzo bogatą kolekcję roślin głównie bylin i elementy rzeźb ogrodowych.
III miejsce - Jadwiga Stankiewicz za kompozycję i perfekcyjny dobór roślin rabatowych oraz efekty kolorystyczne.

Wernisaż wystawy odbył się 12 września. Przybyli wszyscy uczestnicy konkursu i wielu członków TPM. Wernisaż uświetniła przybyła z Warszawy redaktor Małgorzata Łączyńska z redakcji miesięcznika „Ogrody”, która to redakcja objęła patronat medialny nad konkursem.

Autorami zdjęć byli Barbara Brożek-Czekańska i Kazimierz Kozioł.


II edycja konkursu „Mościckie Ogrody”

W kolejnej edycji konkursu wzięło udział 17 osób właścicieli ogrodów.

Sponsorami nagród były firmy: Garden, Dozorbut, Nomi, Welja, Dom i Ogród, Zenit.

Jury pod przewodnictwem Władysława Woźnego w składzie: Małgorzata Czosnyka, Agnieszka Klisiewicz, Mariola Kulawik, Anna Małopolska, Jan Wielgus i Paweł Żurek przyznało:

- w kategorii „Ogród przydomowy”
I miejsce - Zofia Fic za dobór roślin pod względem kolorystycznym, ciekawe elementy architektury ogrodowej, oraz interesujące zaaranżowanie skarpy roślinami cieniolubnymi.
II miejsce - Elżbieta i Teofil Rąpała za kolekcję roślin, bardzo ciekawą aranżację piwniczki ogrodowej różą pnącą oraz za pasję i pomysłowość w tworzeniu ogrodu.
III miejsce - Zbigniew Opioła za naturalistyczny fragment ogrodu przy stole biesiadnym, dobrze dobrane byliny do starodrzewu oraz za dobrze utrzymany akwen.

W kategorii „Detal ogrodowy”

I miejsce - Agnieszka Syrek za perfekcyjną kompozycję przedogródka, właściwy dobór roślin, wyróżniającą pielęgnację trawnika oraz za kolekcję pnączy estetycznie wkomponowanych w trejaże.
II miejsce - Aleksandra Twardy za kolekcję róż angielskich, za wtapianie nowych form w tradycyjny układ ogrodu oraz za pasję i podtrzymywanie tradycji.
III miejsce - Halina Malik za nadzwyczajną pielęgnację roślin w ogrodzie, funkcjonalną architekturę ogrodową oraz romantyczny nastrój ogrodu.

Członkowie jury ponadto postanowili przyznać 2 wyróżnienia:

Mateuszowi Rusinowi za dobór roślin dziko rosnących na ciekawe sposoby utrzymania czystości wody w oczku wodnym oraz za pasję i samodzielność w realizacji założenia ogrodowego.
Leszkowi Boguszowi na ładnie zakomponowaną wodę w ogrodzie oraz bogatą kolekcję roślin i różne sposoby aranżacji podłoża.

Zakończeniem konkursu już tradycyjnie była wystawa „Mościckie Ogrody w Fotografii”. Wernisaż odbył się w Mościckiej Fundacji Kultury 7 października

Zostały na nim wręczone nagrody dla laureatów i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Komisarzem konkursu i autorką zdjęć była Barbara Brożek-Czekańska.


III edycja konkursu „Mościckie Ogrody”

W kolejnym konkursie wzięło udział 17 właścicieli ogrodów.

Sponsorami nagród były firmy : Dom i Ogród, Garden, Nomi, PHG Mościce,Dozorbut, Zenit.

Jury w składzie: Marcelin Kilian- przewodniczący, Jacek Adamczyk, Marta Cyganowska, Małgorzata Czosnyka, Mariola Kulawik i Anna Małopolska postanowiło przyznać:

w kategorii - „Ogród przydomomowy”

I miejsce - Edyta i Jerzy Maniawscy za wspaniale skomponowane kolorystycznie bogactwo odmian i gatunków roślin, połączenie wielu elementów architektury ogrodowej w jedną estetyczną całość oraz za wyjątkową pasję w tworzeniu ogrodu.
II miejsce - Mirosław Grudzień za piękną aranżację ogrodu, połączenie wielu kształtów i barw roślin z elementami wody tworzącymi romantyczny nastrój ogrodu.
III miejsce - Marek Huentter za perfekcyjne utrzymanie ogrodu oraz za ciekawe i różnorodne elementy dekoracyjne.

W kategorii - „Detal ogrodowy”

I miejsce - Renata Krupa za naturalistyczne oczko wodne i kolekcję roślin cieniolubnych.
II miejsce - Marek Dubiel za bogatą kolekcję traw połączoną w różnych kompozycjach z bylinami i krzewami.
III miejsce - Edyta Słomczyńska za estetyczne skomponowanie przedogródka, połączenie roślin z elementami kamienia i drewna.

Wernisaż odbył się w Mościckiej Fundacji Kultury 28 września. Barbara Brożek - Czekańska na wstępie przywitała wszystkich licznie przybyłych, a wśród nich Prezydenta Ryszarda ścigałę, wi-ce Prezydent Dorotę Skrzyniarz i radnych. Wystawa była zadedykowana śp. prof. Władysławowi Woźnemu dwukrotnemu przewodniczącemu jury w I i II edycji konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów poprowadzili Halina Malik komisarz konkursu i Marcelin Kilian przewodniczący jury.

Autorką zdjęć była Barbara Brożek-Czekańska a wszystkie druki opracował Jacek Czekański.


IV edycja Konkursu

W IV edycji konkursu wzięło udział 17 właścicieli ogrodów.

Sponsorami nagród były firmy: Dom i Ogród , Garden, Zenit, Nomi i Dozorbut.

Jury w składzie: Jacek Adamczyk Przewodniczący, Małgorzata Czosnyka. Mariola Kulawik, Anna Małopolska i Marcelin Kilian po obejrzeniu ogrodów postanowiło przyznać:

W kat. Ogród

Nagroda Specjalna - Danuta Stachów-Piwowarska za wspaniale skomponowane bogactwo odmian i gatunków roślin, imponującą ścianę pnączy, wyróżniającą pielęgnację rozległego trawnika oraz za przejrzystą kompozycję ogrodu.
I miejsce - Magdalena Nowak za integrację architektury domu z ogrodem, dobór naturalnych materiałów dekoracyjnych, połączenie roślin z kamieniem i drewnem, pasję i pomysłowość w tworzeniu ogrodu oraz jego specyficzny klimat i urok.
II miejsce - Elżbieta Sarkowicz za wielkie bogactwo kolorystyczne ogrodu, staranny dobór kwiatów, krzewów i drzew oraz inspirację i wielką inwencję twórczą w komponowaniu ogrodu.
III miejsce - Stanisław Maciołek za perfekcyjne utrzymanie ogrodu i predogródka, romantyczną kaskadę wodną oraz rzadkie gatunki drzew karłowych.
Wyróżnienie - Maria Bryndal i Hanna Spala za ciekawe zespolenie części użytkowej i ozdobnej z architekturą ogrodową, połączenie elementów estetycznych z użytkowymi (zbiornik na wodę) oraz uroczy klimat ogrodu.

W kat. „Detal ogrodowy”

I miejsce - Andrzej Niepsuj za bogatą kolekcję róż i ciekawych gatunków roślin oraz za mnogość i wielosezonowość materiału roślinnego.
II miejsce - Marta Cyganowska za ciekawą kompozycję przedogródka na podłożu naturalnego kamienia w otoczeniu starodrzewu i różnorodność pnączy w połącząniu z architekturą ogrodową.
II miejsce ex aequo - Jan Nowak za ciekawie skomponowane rabaty oraz za interesujące połączenie tawuł z iglakami.
III miejsce - Czesław Winczura za oczko wodne z liliami w otoczeniu pergoli porośniętej glicynią.
Wyróżnienie - Grażyna Zgraja za kompozycję rabat bylinowych zróżnicowanych kolorystycznie w otoczeniu kolekcji funkji.

Zakończeniem konkursu jak zwykle była wystawa „Mościckie Ogrody W Fotografii”

Wernisaż odbył się w Centrum Sztuki Mościce 26 sierpnia. Prezes Barbara Brożek-Czekańska na wstępie podziękowała wszystkim licznie zgromadzonym mościczanom oraz podziękowała firmom, które ufundowały nagrody. Złożyła podziękowania dla członków jury, którzy jak zwykle pracowali społecznie. Następnie nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa.

Autorką zdjęć była jak dotąd Barbara Brożek-Czekańska natomiast opracowaniem zdjęć i druków zajął się Jacek Czekański.