Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Aktualności

18 stycznia 2018

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza zaprasza swoich członków na Spotkanie opłatkowe w dniu 18 stycznia (czwartek) do refektarza mościckiej plebanii ok. godz. 19.00 (po Mszy św. wieczornej).


Poszukujemy zdjęć Mościc
Jesienią tego roku Centrum Sztuki Mościce otworzy z Państwa udziałem wystawę poświęconą Mościckim ogrodom!
Poprzez zdjęcia z Państwa rodzinnych albumów, organizatorzy chcą pokazać życie w Mościcach, zarówno przed jak i po II wojnie. Mościce są miejscem niezwykłym, zaprojektowanym od samego początku z myślą o jego mieszkańcach. Miel oni pracować, uczyć się i odpoczywać wśród zieleni, w sąsiedztwie fabryki, która z czasem stała się głównym sponsorem dzielnicy.
CSM poszukuje zdjęć, które ukazują formy spędzania wolnego czasu, pracę w przydomowych ogródkach, spacery z dziećmi, rodzinne pikniki wokół Domu Kultury Zakładów Azotowych w Mościcach, organizowane w ramach Niedzieli z Tatusiem, gry i zabawy cyklu Kolorowy Poranek. A także miejsc, których już nie ma, np. Mościcki Małpi Gaj, korty tenisowe, itd. Wystawa będzie stanowić ważny dokument czasu i miejsca. Pozwoli utrwalić fotografie w formie cyfrowej. Przyczyni się także do promocji Mościc, będzie lekcją historii dla młodszego pokolenia a dla starszych chwilą nostalgicznych wspomnień. Liczymy na Państwa zainteresowanie naszym apelem.

Wszystkie materiały zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielom.

Osobą do kontaktów w CSM jest Anna Świętek – tel.: 14 6334600, mail: sekretariat@csm.tarnow.pl
Archiwum aktualności